Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
konkursOSCGSlajdertiker

Objavljen konkurs za izradu znaka i logotipa

ODBOJKAŠKI SAVEZ CRNE GORE

RASPISUJE

JAVNI MEĐUNARODNI KONKURS

ZA IZRADU ZNAKA I LOGOTIPA

ODBOJKAŠKOG SAVEZA CRNE GORE

  

Predmet konkursa:

Predmet konkursa je jedinstveno idejno i vizuelno dvojezično rješenje  znaka i logotipa Odbojkaškog saveza Crne Gore.  Cilj konkursa je da se pronađe kvalitetno i originalno rješenje znaka i logotipa, primjenljivo na svim savremenim sredstvima poslovne i vizuelne komunikacije.

Idejno rješenje treba da ima kolor i crno-bijelu varijantu sa punim nazivom (ODBOJKAŠKI SAVEZ CRNE GORE) i akronimom (OSCG), ispisanim latiničnim pismom.

 1. LOGOTIP

Puni službeni naziv nosioca:

ODBOJKAŠKI SAVEZ CRNE GORE

Akronim:

OSCG

Puni službeni naziv nosioca na engleskom jeziku:

Volleyball Federation of Montenegro

 1. ZNAK

Znak kao grafička dopuna ispisa (logotipa) može biti element fizički odvojen od ispisa ili ugrađen u njega.

Znakom bi trebalo da se riješi stilizacija motiva, izbor boja, eventualne sekudnarne grafičke elemente i boje pozadine za primjenu.

Boje definisati u svim konvencionalnim modelima: pozitiv, negativ, RGB, CMYK,Pantone.

 1. JEDINSTVO LOGOTIPA I ZNAKA

Jedinstvo logotipa i znaka Odbojkaškog saveza Crne Gore definisati u bojama i veličinama, kao i dozvoljenim i nedozvoljenim pozicijama primjene.

CILJ KONKURSA

Cilj konkursa je da Odbojkaški savez Crne Gore dobije što kvalitetnije rješenje vizuelnog identiteta koje na originalan način simbolizuje specifičnost odbojke kao igre, autoritet Odbojkaškog saveza Crne Gore kao asocijacije i nacionalnu državnu pripadnost i prepoznatljivost Crne Gore.

U pristupu idejnom rješenju ne moraju biti uzeti elementi prethodnog znaka Odbojkaškog saveza Crne Gore, tj. nije potrebno raditi redizajn.

Funkcionalnost, originalnost i estetika predloženog rješenja zahtijevaju i odgovarajuće tekstualno obrazloženje (najviše 2000 slovnih karaktera).

UČESNICI KONKURSA

Učesnici konkursa mogu biti domaća i strana fizička i pravna lica.

OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE:

Konkursni elaborat predati u zapečaćenoj koverti na kojoj je potpisana šifra i koja obavezno sadrži:

A4  format sa rješenjem znaka i logotipa, potpisan šifrom u donjem desnom uglu;

– Rješenje znaka i logotipa u pozitivu; negativu; boji; umanjenje; dozvoljene i nedozvoljene pozicije primjene;

– Primjenu znaka-logotipa na koverti, memorandumu, vizit karti i pečatu prezentiranu 1:1;

– Pozicija logo-a na dresu, trenerci, sportskoj torbi…

– Pozicija logotipa na led – ekranima u PALL i HDTV rezoluciji

-Ostala promotivna upotreba po izboru autora

– CD sa elektronskom verzijom rješenja znaka i logotipa, i ostalih primjena dostavljenih u konkursnoj dokumentaciji (jpg. tiff. pdf)

– Tekstualno obrazloženje;

– Zapečaćenu kovertu sa podacima o autoru, i šifrom u donjem desnom uglu.

Konkursni rad mora biti potpisan šifrom u donjem desnom uglu svih listova i na CD-u.

Šifra je sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera, koji ni na jedan način ne ugrožavaju anonimnost učesnika.

Podatke o autoru ili autorskom timu (ime autora, imena članova autorskog tima, e-mail adresa i kontakt telefon) dostaviti u zatvorenoj koverti na kojoj se takođe nalazi šifra rada. Ukoliko pojedinac/tim želi da konkuriše sa više rješenja, potrebno je da svako rješenje ima različitu šifru

DODATNA USMJERENJA ZA UČESNIKE KONKURSA

Odbojkaški savez Crne Gore je član CEV- a (Confédération Européenne de Volleyball), Evropske odbojkaške porodice, koja broji 55 članova – nacionalnih saveza. Intezivan razvoj odbojke kao igre i kampanje socijalnog marketinga na nivou CEV-a (“Fair Play, “Volleyball way” i “Volleyball way, “Green way”) nameću potrebu da se i Odbojkaški savez Crne Gore novim vizuelnim identitetom predstavi kao dinamična i inovativna asocijacija.

Sugestija autorima: u fazi pripreme može poslužiti i upoznavanje sa vizuelnim identitetima nacionalnih odbojkaških saveza Evrope (www.cev.lu) i Svjetskom odbojkaškom federacijom (www.fivb.org).

PROPOZICIJE KONKURSA:

 

 1. Konkurs je javni i jednostepeni
 1. Konkurs je međunarodnog karaktera
 1. Otvoren je 20 dana od dana objavljivanja u štampi i na internet portalima u kraćoj verziji sa pozivom za učešće i usmjerenjem na zvaničnu web stranicu Odbojkaškog saveza Crne Gore i zvaničnoj stranici CEV-a.
 1. NAČIN DOSTAVLJANJA RADOVA

Konkursna dokumentacija se predaje lično ili poštom u zapečaćenoj koverti na adresu:

 1. decembar br.5 (južna tribina Gradskog stadiona), 81000 Podgorica, Crna Gora

Sa naznakom: KONKURS – OSCG – NE OTVARATI!

Na poleđini koverte ispisanu šifru pod kojom autor učestvuje na konkursu. U ovoj koverti obavezno se nalazi druga zatvorena koverta u kojoj su podaci o autoru:

 1. Šifra pod kojom se autor prijavio;
 2. ime i prezime;
 3. JMBG
 4. broj kontakt telefona
 5. e-mail adresu i

6 potpis autora.

Na ovoj koverti takođe je obavezno napisati  šifru pod kojom autor učestvuje.

Ovu kovertu Komisija otvara nakon donošenja odluke o izboru nagraђenog rješenja.

Pristigla rješenja pregledaće stručni žiri u sastavu:

 1. Pajović Suzana
 2. Matić Ana
 3. Avramović Zoran

Žiri glasanjem većine bira najbolje rješenje.

Žiri zadržava pravo da ne prihvati nijedno od prispjelih rješenja.

Žiri dodjeljuje prvu nagradu u iznosu od 1000 EUR.

Rok za pristizanje radova je 27. mart 2015. godine do 15 časova.

Rok završetka rada žirija je  2. april 2015.godine, a objavljivanje rezultata konkursa uslijediće istog dana donošenjem odluke žirija.

ZAVRŠNE ODREDBE:

Isplatom nagrade autoru konkursnog rada, Odbojkaški savez Crne Gore stiče pravo da rad  koristi u cjelini ili djelimično tj. OSCG stiče  pravo neograničene ekskluzivne materijalne eksploatacije rješenja.

Prvonagrađeni autor je obavezan da Odbojkaškom savezu Crne Gore dostavi izabrano grafičko rješenje u vektorskom obliku, i knjigu grafičkih standarda. Izrada konačne knjige grafičkih standarda zadržava autor (autorski tim), nakon definisanih potrebnih elemenata sadržaja, što će biti regulisano aneksom ugovora, nakon okončanog konkursa i izbora nagrađenog rješenja.

Potpisivanjem ugovora, autor je saglasan sa odredbom o izvornosti i autorskoj originalnosti djela, te da u slučaju spora sa trećim licem samostalno snosi cjelokupnu materijalno – pravnu odgovornost.

Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog Konkursa.

Konkursni materijal se ne vraća i ostaje u arhivi Odbojkaškog saveza Crne Gore.

Odbojkaški savez Crne Gore zadržava pravo neprihvatanja ponuđenih prijedloga i ne snosi troškove za učešće autora u postupku nadmetanja.

Sva potrebna obavještenja se mogu dobiti na telefon 020/665-115 (kontakt osoba Ivan Bošković) radnim danima od 09.00h do 15.00 h od dana objave konkursa.

U Podgorici, 07.03.2015.

KONKURS (CG verzija)

KONKURS (ENG version)

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button