Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Sudijska komisija OSCG

Sonja Simonovska – predsjednica,

Jelena Mitrović – član,

Nevena Terzić – član,

Saša Ivanović – član,

Nikola Pješčić – član

Sudijska komisija OSCG:

  • Organizuje seminare i stručno usavršavanje za sudije i određuje predavače na seminarima,
  • Donosi uputstvo za ocjenjivanje suđenja na odbojkaškim takmičenjima,
  • Predlaže liste sudija Upravnom odboru OSCG za takmičenja koja su u nadležnosti OSCG,
  • Predlaže kriterijume na osnovu kojih se uvrštavaju sudije na listi za takmičenja koja su u nadležnosti OSCG,
  • Predlaže kandidate za međunarodne sudije,
  • Daje tumačenja i stručno mišljenje o bitnoj povredi Pravila igre u odbojci,
  • Predlaže članove stručnih komisija (stalnih i privremenih),
  • Podnosi izvještaj o radu Upravnom odboru OSCG na kraju takmičarske godine, ili kada to zatraži UO OSCG,
  • Obavlja i druge poslove i zadatke, a na osnovu odluka i zaključaka UO OSCG.

Back to top button